Gallery

Paula Pitkäsen maalauksissa on positiivistA herkkyyttä.

– taidemaalari Hannu Sillanpää